نقشه برداری

geopack

مرکز نقشه برداری ایران اقدام به تهیه یک مجموعه به نام geopack نموده است. این مجموعه مشتمل بر آموزش انواع دوربین های توتال استیشن به صورت تصویری و متنی، مجموعه نرم افزار ، تست های کاردانی و کاردانی به کارشناسی و مجموعه سوالات کارشناسی ارشد و تصاویر و فیلم های جذاب دنیای نقشه برداری است . مرکز نقشه برداری ایران قصد ارائه این مجموعه کامل و پربار را در نمایشگاه کتاب در تاریخ17 اردیبهشت و نمایشگاه ژئوماتیک در 20 اردیبهشت را دارد.